3CE s.r.o. Karlovy Vary

V roce 2006 vznikla spoluprácí 3 certifikovaných osob společnost 3CE s.r.o. se sídlem v Karlových Varech, v Jáchymovské ulici. Společnost založili:

1. Petr Deraha

2. Petr Dostál

3. Jiří Jelínek 

 

V současné době jsou jednateli  3CE s.r.o. pouze Mgr. Petr Dostál a Petr Deraha a svou činnost provozují za spolupráce s Kristinou Dostálovou - osobou odborně způsobilou v prevenci rizik a PO. Administrativní práce pro nás zajišťuje Ivana Pubrdlová.

Současnými hlavními projekty této společnosti je zajišťování komplexních služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u těchto subjektů:

 

1. Krajská Karlovarská nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech, Sokolově a v Chebu

2. Oblastní stomatologická komora Karlovarského kraje