Odborná způsobilost k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle § 9 Zák.309/2006 Sb., platnost do 22.6.2022
Odborná způsobilost Koordinátora BOZP na staveništi podle § 10 zákona č.309/2006 Sb., platnost do 26.4.2024
Certifikát k odborné způsobilosti v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, platnost do 12.12.2019