Proč BOZP?

der_index_foto4.jpgKaždá pracovní činnost přináší riziko - lze jej však omezit. Zákoník práce, dále i Živnostenský zákon a jiné předpisy včetně mezinárodních ujednání EU a předpisy EN, které se transformují do našeho právního řádu, ukládají všem zaměstnavatelům povinnost seznamovat všechny svoje zaměstnance s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP. Navíc vyžadují, aby znalost těchto předpisů byla nedílnou součástí kvalifikačních předpokladů pro výkon práce.

K této povinnosti dále patří ještě pravidelné ověřování znalostí bezpečnostních předpisů a kontrola jejich dodržování. Za dodržování nese plnou odpovědnost zaměstnavatel a vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení.

Vždyť jak zaměstnavatelé tak i zaměstnanci mají v tomto oboru bezesporu jedno společné přání. Práce bez úrazu!

 

Hrozí nějaké riziko při zanedbání zákonných povinností v oblasti BOZP ?

Samozřejmě, že ano. BOZP se totiž dotýká velkého množství právních předpisů a norem. V případě nedodržení těchto ustanovení se vystavujete finančnímu postihu ze strany Státního úřadu práce , nebo zdravotní pojišťovny. Zdravotní pojišťovna může uložit pokutu až do výše 100.000,- K podle zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění. SUIP má pravomoc, mimo uložení pokuty do 2.000 000,- Kč, odebrat osvědčení, nebo oprávnění, vyřazení strojů. Především však hrozí riziko postihu podle trestního zákona § 180 odst. 2 písm. b) odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti, pokud dojde k trestní události  proto, že zodpovědný pracovní porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce, nebo uloženou mu podle zákona. Současný Zákon o inspekci práce navíc podstatně rozšiřují pravomoce inspektorů při jejich kontrolní činnosti.

Novinky

30.10.2013 Aktualizace formulářů lékařských prohlídek

20.11.2012 Kompletní úprava stránek, aktualizace textů podle novel právních předpisů, změna dokumentů v sekci ke stažení

5.12.2010 Aktualizace všech nových formulářů Kooperativy k odškodnění PÚ v sekci ke stažení 

5.12.2010 Nová adresa k zasílání odškodnění pracovních úrazů:

Kooperativa pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group
P.O.Box 50
664 42 Modřice

13.11.2010 Aktualizována sekce když jsem nedostupný

13.11.2010 Doplněn aktuálně platný certifikát do sekce záruka odbornosti

19.03.2010 Opraveny všechy nefunkční linky

19.03.2010 Aktualizace sekce důležité, přidány termíny nedostupnosti

18.03.2010 Aktualizace sekce nových zákazníků

25.08.2009 Do sekce důležité doplněn termín dovolené ve dnech 31.8 - 11.9.2009.

30.06.2009 Přidána sekce stavební koordinátor, přidáno do sekce záruka odbornosti nové osvědčení odborné způsobilosti koordinátora BOZP na staveništích

20.05.2009 Doplněn nový formulář náhrady ztráty na výdělku Kooperativy pojišťovny a.s. v sekci ke stažení

22.03.2009 Aktualizace sekce Když jsem nedostupný, doplněny termíny nepřítomnosti

02.12.2008 Stránky rozšířeny o chemické látky a dopravu.

23.11.2008 Doplněny dny plánovaného volna v sekci důležité

23.11.2008 Aktualizace stránek, doplněna fotogalerie ze spottingu v Praze a v Alicante v sekci volný čas.

23.11.2008 Aktualizace stránek, doplněna fotogalerie z dovolené ve Španělsku a Irsku v sekci cestování

09.09.2008 Aktualizace stránek, doplněna sekce ke stažení

23.08.2008 Přidána sekce kategorizace prací

22.08.2008 Přidána sekce důležité

21.08.2008 Přidán nový zákazník BFG PECE spol. s.r.o.

19.07.2008 Aktualitace sekce 3CE s.r.o.

16.07.2008 Přidáni noví zákazníci Pronatal SPA s.r.o.  a Videst s.r.o.

16.07.2008 Aktualizace sekce reference

12.07.2008 Aktualizace sekce ke stažení

11.07.2008 Aktualizace sekce reference

11.07.2008 Aktualizace sekce zákazníků

10.07.2008 Spuštěny nové stránky